Θα την θέλαμε πολύ … για γραμματέα !

kandi_kay_okokoras-10

kandi_kay_okokoras-9

kandi_kay_okokoras-11

kandi_kay_okokoras-12

kandi_kay_okokoras-13

kandi_kay_okokoras-1

kandi_kay_okokoras-2

kandi_kay_okokoras-3

kandi_kay_okokoras-4

kandi_kay_okokoras-5

kandi_kay_okokoras-6

kandi_kay_okokoras-7

kandi_kay_okokoras-8

H Kandi Kay … σε ρόλο γραμματέα !