3 εκ. ακόλουθουν αυτό το κορμί στο Facebook !

rosanna_arkle_instagram_okokoras_6

rosanna_arkle_instagram_okokoras_7

rosanna_arkle_instagram_okokoras_8

rosanna_arkle_instagram_okokoras_9

rosanna_arkle_instagram_okokoras_10

rosanna_arkle_instagram_okokoras_11

rosanna_arkle_instagram_okokoras_1

rosanna_arkle_instagram_okokoras_2

rosanna_arkle_instagram_okokoras_3

rosanna_arkle_instagram_okokoras_4

rosanna_arkle_instagram_okokoras_5

H Rosanna Arkle έχει 3 εκ. funs στο Facebook και 1 εκ. στο instagram!