Η Σάσα Μπάστα … απολαμβάνει τα μπάνια της στην Μύκονο !

mini-sasa_mpasta_okokoras_6
mini-sasa_mpasta_okokoras_9mini-sasa_mpasta_okokoras_5mini-sasa_mpasta_okokoras_7mini-sasa_mpasta_okokoras_8 mini-sasa_mpasta_okokoras_1

mini-sasa_mpasta_okokoras_2 mini-sasa_mpasta_okokoras_4mini-sasa_mpasta_okokoras_3Η Σάσα Μπάστα … απολαμβάνει τα μπάνια της στην Μύκονο !