Η Κόνι Μεταξά (κόρη του Λε-Πα) … σε αποκαλυπτική φωτογράφηση !

mini-koni_metaxa_okokoras_6

mini-koni_metaxa_okokoras_2 mini-koni_metaxa_okokoras_3 mini-koni_metaxa_okokoras_4jpg mini-koni_metaxa_okokoras_5

mini-koni_metaxa_okokoras_1koni_metaxa_okokoras_7

Η Κόνι Μεταξά (κόρη του Λε-Πα) … σε αποκαλυπτική φωτογράφηση !