Στα παρασκήνια φωτογράφησης της Barbara Palvin … για το SI 2017 !

Στα παρασκήνια φωτογράφησης της Barbara Palvin … για το SI 2017 !