Νεσχάν Μουλαζίμ, Χριστίνα Αλούπη και Στέλλα Δημητρίου … στην Μύκονο !

 Νεσχάν Μουλαζίμ, Χριστίνα Αλούπη και Στέλλα Δημητρίου … στην Μύκονο !