700.000 ακολουθούν αυτό το μπούστο … στο facebook !

700.000 ακολουθούν το μπούστο τηςJessica Edström … στο facebook !