Η Χριστίνα που κόπηκε από το Next Top model … γιατί είναι στημένο !

Η Χριστίνα Ανδρεάδου που κόπηκε από το Next Top model … γιατί είναι στημένο (κατά δηλωσή της)!