Γερμανή ηθοποιός σε παρασκήνια φωτογράφησης … για το playboy !

Η Γερμανή ηθοποιός Iris Mareike Steen σε παρασκήνια φωτογράφησης … για το playboy !