Θυμόμαστε την Miranda Kerr topless … το 2008 !

Θυμόμαστε την Miranda Kerr topless … το 2008 !