Δύο διάσημες Influencers … παραλάμβουν την πίτσα τους !

Δύο διάσημες Influencers η Louisa Khowanski και η Francia James … παραλαμβάνουν την πίτσα τους !